Siirry sisältöön

Tiedote 7.4.2020 / ИНФОРМАЦИЯ ОТ 7.4.2020

Arvoisat huoltajat!

Koronatilanteen jatkon vuoksi johtokunta on jo ennen kokoustaan (14.4.) linjannut oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi, että etäopetus jatkuu 13.5. asti. On myös syytä varautua siihen, ettemme pääse jatkamaan normaalia kouluopetusta koko keväänä.

Opettajat ovat tehneet kaikkensa, jotta opinnoissa eteneminen turvataan ja oppilaat saavat lukuvuositodistuksen ennalta ilmoitettuun aikaan 30.5. Toki toivomme, että pääsisimme vielä toukokuussa muutamaksi viikoksi normaaliin työjärjestykseen ja pitämään yhteisen kevätjuhlan.

Oppilaiden oppimisen ja opinnoissa etenemisen kannalta on tärkeää, että annetut tehtävät tulee tehtyä ja että oppilaat osallistuvat lukujärjestykseen merkityille videotunneille. Pääsääntöisesti video-opetus on klo 9-12 välillä ja sen jälkeen oppilaat tekevät omatoimisesti tehtäviä ja tarvittaessa pyytävät apua opettajilta. Pienemmät oppilaat tarvitsevat varmasti huoltajien apua ainakin laitteistojen toimivuudessa, mutta isompien tulisi selvitä omin avuin ja pyytävän tarvittaessa apua kyseisen aineen opettajalta. Myös huoltajat ovat toivottavasti yhteydessä opettajiin, mikäli herää huoli lapsen opinnoissa etenemisestä.

Luokanvalvojat ovat oppilaisiinsa yhteydessä kootusti ja mikäli huoli herää, myös heidän huoltajiinsa.

Toivomme teiltä ymmärrystä pientä opettajajoukkoamme kohtaan ja voimia koteihin, jotta selviämme yhdessä tästä koko maailmaa koettelevasta ajasta.

Terveisin!

Mika Kärkkäinen                                                                          Päivi Hyyrynen

johtokunnan puheenjohtaja                                                      rehtori

Уважаемые родители

В связи с продолжением коронавирусной ситуации Попечительский совет школы до запланированного на 14.4. собрания в целях обеспечения безопасности детей определил срок дистанционного обучения до 13.5. Также следует быть готовыми к тому, что мы не сможем вернуться к обычному режиму обучения до конца учебного года.

Учителя сделали все, чтобы ни у кого не пострадала успеваемость, и чтобы школьные аттестаты были выданы в уже заявленную дату 30.5. Конечно, мы надеемся вернуться к обычной школьной жизни хотя бы на последних неделях и вместе провести выпускной.

С точки зрения усвоения материала и успеваемости важно выполнять все выданные задания и участвовать в указанных в расписании видео-уроках. Как правило, они проходят в промежутке между 9 и 12 ч, после чего ученики самостоятельно выполняют полученные задания, и в случае необходимости обращаются за помощью к учителю. Ученикам младших классов, скорее всего, нужна помощь родителей в обеспечении работы техники, но старшие должны справляться сами, а в случае затруднений – обращаться к учителю по данному предмету. Надеемся также, что и родители будут обращаться к учителям в случае беспокойства за успеваемость своего ребенка в учебе.

Классные руководители на связи с детьми, а в случае необходимости – с родителями.

Надеемся на понимание по отношению к нашему немногочисленному учительскому составу, а также желаем Вашим семьям сил, чтобы мы все вместе справились с этими непростыми для всего мира временами.

С уважением,
Мика Кярккяйнен, председатель Попечительского совета и
Пяйви Хююрюнен, директор